Obezite Tedavisi

Obezite Tedavisi

Obezitenin tedavisinden önce hastanın mevcut vücut kitle indeksi, kaç yıldır şişman olduğu, şişmanlığına eşlik eden yandaş hastalıkları değerlendirilir. Bu durumlar göz önüne alınarak tedavi seçenekleri değerlendirilir.

 

Obezitenin kalıcı tedavisinde denildiğinde iki temel öğeden bahsederiz. 

 1. Başlangıç kilosunun en az %10'nu vermek
 2. Verilen kiloda en az 1 yıl sabit kalmak 

Bu ikisinin beraber sağlanması halinde başarılı kilo kaybından bahsedebiliriz. Eğer bunlardan birisinde hedefe ulaşılamamışsa "başarısız tedavi" deriz. 

Obezitenin Tedavisi

 Medikal Tedavi 

 • İlaç
 • Diyet
 • Davranış Değşikliği
 • Düzenli Fiziksel Egzersiz

Girişimsel Tedavi

 • Mide Balonu
 • Cerrahi 

Bu tedavi seçeneklerinden hangisinin seçileceğine karar vermek için öncelikle  hastanın mevcut vücut kitle indeksi, kaç yıldır şişman olduğu, şişmanlığına eşlik eden yandaş hastalıkları değerlendirilir. Bu durumlar göz önüne alınarak tedavi seçenekleri değerlendirilir. 

Öncelikle her hasta medikal tedavi açısından değerlendirilir ve cerrahi tedavi seçeneğine gitmeden önce muhakkak bu yolun denenmiş ve başarısız olması gerekmektedir. 

Tedavide hangi yolu izleyeceğimize ışık tutması için mevcut tedavilerde kalıcı kilo kaybı olasılığını bilmek gerekir. 

 • 5 yıldır VKİ > 30 olan hastaların cerrahi dışı tedavi seçenekleri ile kalıcı kilo verme olasılığı %1 ila %3 arasındadır. 
 • Bu süre içerisinde başarısız bir diyet tedavisi alanlarda < %0,1
 • VKİ > 50 olan hastaların cerrahi dışı tedavi seçenekleri ile kalıcı kilo verme olasılığı <%0,01
 • Bu hastaların cerrahi tedavi ile kalıcı kilo verme olasılığı hastanın vücut kitle indeksine göre kalıcı kilo verme olaslığı 
  • VKİ 35-50 olanlarda %95-99
  • VKİ > 50 olanlarda %80-85
  • VKİ >60 olanlarda %60-65
 • Cerrahi tedavi ile eşlik eden yandaş hastalıkların ortadan kalkma olasılığı %80’dir. Bu oran hastalığın cinsine, süresine ve bulunduğu organda yarattığı hasara göre değişmektedir.

Bu sonuçları genel olarak değerlendirmek gerekirse; şişmanlık hastalığının tedavisinde geç kalınmamalıdır. 

 • Vücut kitle indeksi 30'un üzerinde geçirilen süre 5 yılı aştığı zaman medikal tedavide başarısızlık oranları çok artmaktadr.
 • Vücut kitle indeksi 50'nin üzerine çıkıldığında cerrahi tedavi seçeneklerinin bile başarı oranları düşmektedir ve daha büyük girişimlere ihtiyaç doğmaktadır. 
 • Obezite ile ilişkili yandaş hastalıklar ortaya çıkıp organ hasarları başladığında geç kalınması halinde geri dönüş sağlanamayabilir.