Gastrik Bypass

Gastrik Bypass

Bademcik ameliyatı (tonsillektomi) yılda 3 kez ve üzerinde tonsillit atağı geçiren ya da bademcikleri ileri derecede (grade 3 ve üzeri) hipertrofiye olan ve buna bağlı uykuda nefes alma problemi ve uyku apnesi yaşayan hastalarda uygulanmaktadır.

Gastrik Bypass Cerrahisi
 
Gastrik Bypass Cerrahisi Nedir?
 
Küçük bir mide cebi (30 cc) oluşturulur ve ince barsakların yaklaşık üçte birinde gıdaların sindirilmeyeceği şekilde mide ile yeniden birleştirme yapılır. Diğer metabolik cerrahiler gibi, bir öğünde tüketilen gıda miktarı azalır ve tüketilen gıdaların barsakların yaklaşık üçte birlik bölümünde sindirim olmaz. Ayrıca sindirilmemiş gıdaların ince barsakların son kısmına fazla miktarda gelmesiyle birlikte obeziteye neden olan kısır döngüyü kıracak hormonlar salgılanmaya başlar.
 
Küçük bir mide cebi yaratılır ve geri kalan mide hacmi devre dışı bırakılır.
İnce barsak mide cebi ile birleştirilerek sindirim yolu saptırılır. 
Devre dışı mide sıvıları, safra ve pankreas sıvıları ince barsakların daha ilerisinde sindirimi başlatır.
 
Bu şekilde gıdalar daha küçük bir mide cebinde direkt olarak ince barsağa geçer ancak kapalı mide dokusu ve üst ince barsaktan salgılanan asitler ve enzimler yeniden birleşme noktasından itibaren sindirimi sağlar.
 
Nasıl Kilo Verilir?
 
Küçük bir mide cebi (30 cc) daha küçük parçalar halinde beslenmeyi sağlar böylece daha az kalori alınır. 
Bypass edilen ince barsak segmentinden dolayı tüketilen gıdalar tam olarak sindirilemez. 
Devre dışı bırakılan midede Ghrelin hormonu salgısı azalır. 
Tam olarak sindirilmemiş gıdalar barsakların son kısmına artık daha çok geldiği için metabolik kısır dönhüye neden olan hormonal aktivasyon azlığı tekrar aktive olur. Tekrar salgılanan hormonlar arasında GLP-1, PYY, TGR5, PTP1B, FXR, FGFR4 vardır. Ayrıca karaciğer ve pankreastan da bir takım hormonlar yeniden salgılanması uyarılır.
 
Gastrik Bypass Ameliyatının Sağlık Üzerine Yararları Nelerdir?
 
Klinik olarak hastaların ameliyat sonrasında çok sayıda yarar sağladığı gösterilmiştir. 
*Fazla kilonun ortalama %70-85 kadarı kaybedilir. 
*Tip 2 diyabette (%75), hipertansiyonda (%90), uyku apnede (%75) hiperlipidemide (%95) anlamlı düzelme sağlar. 
*Fiziksel aktivitede, üretkenlikte, iyilik halinde, ekonomik fırsatlarda ve kendine güvende artış. 
* >10 yıl kalıcı kilo kaybı
*Kapalı yöntem ile gerçekleştirilmesi nedeniyle kısa hastanede kalış süresi
 
Gastrik Bypass ameliyatından sonra birçok hastalıkta iyiye gidiş veya tamamen iyileşme görülür. 
*Tip 2 Diyabet (%60-85)
*Hipertansiyon (>%90)
*Hiperlipidemi (%95)
*Uyku Apne Hastalığı (>%75)
 
Gastrik Bypass Ameliyatının Avantajları ve Deavantajları
 
Avantajlar:
 
*Uzun süreli aşikar kilo kaybına neden olur (fazla kilonun %70-85’i)
*Obeziteyle ilişkili yandaş hastalıklarda iyileşme (yandaş hastalığın türü, süresi ve oluştuğu organda yarattığı hasara göre %85 ila 90’ında)
*Mide bandında olduğu gibi yabancı bir cisim kullanılmaz.
*Bir öğünde tüketilen gıda miktarı azaltılır. 
*Hormonal değişiklik nedeniyle açlık duyusunda azalma olur ve metabolizmada artış tüp mide ameliyatına göre daha fazladır. 
 
Dezavantajları: 
 
*Düzgün beslenme programına ve rutin egzersiz programına hayat boyu devam etmek gerekir. 
*Tüp mide ameliyatına göre daha kompleks bir cerrahidir. 
*Yeniden kilo alımı halinde revizyon cerrahisi çok kompleks ve komplikasyonu yüksek bir cerrahidir. 
*Vitamin ve mineral eksiklikleri görülmemesi ve için ömür boyu vitamin, mineral ve protein desteği gerekir.
*Dumping sendromu komplikasyonu nedeniyle bazı gıdaların tüketilmesine izin verilmez. 
*Geri kalan mide dokusuna endoskopik ulaşım yoktur. 
 
Olası komplikasyonlar 
*Şişmanlıkla ilişkili olanlar (yapılan ameliyattan bağımsız olarak her şişman hastada herhangi bir ameliyat yapıldığı zaman görülmesi olası komplikasyonlar)
*Derin ven trombozu (Bacak damarlarında pıhtı)
*Pulmoner emboli (Akciğerlere pıhtı atması)
*Yara yeri enfeksiyonu
*Akciğer enfeksiyonu
*Anestezi komplikasyonları
*Yara yeri fıtıkları
*Cerrahiyle ilişkili olanlar (bu ameliyata özgü komplikasyonlar)
*Kanama (%3-5 oranında görülür. Kan sulandırıcı ilaçlara, midenin kesilen yüzünden ya da karın içi başka organlardan kaynaklanabilir. %95’inden fazla kan ve kan ürünleri ile tedavi edilirek ikinci bir girişime gerek olmaz) 
*Kaçak (Eski teknoloji stapler grubunda %3-5 sıklıkla, yeni teknoloji stapler grubunda %0,1 sıklıkla görülebilir. Hastaların %90’nından fazlası mideye endoskopik stent takılması ve beslenme tüpü takılması ile tedavi edilebilmektedir)
*Vitamin, protein ve mineral eksiklikleri (Hastalar ömür boyu protein, vitamin takviyesi başlanır)
*Dumping Sendromu (karbonhidrattan zengin ve fazla yenmesi halinde bulantı, kusma ve rahatsızlık hissi)
*Ülser
 
Risk
 
Obezite ve metabolik cerrahi güvenli bir cerrahidir ve safra kesesi ameliyatları gibi sıklıkla uygulanan diğer cerrahiler kadar veya daha fazla güvenli bir ameliyattır. Deneyimli obezite ve metabolik cerrahi uzmanlarında obezite cerrahisine bağlı hayati risk yaklaşık %0,13 civarında iken obez bir bireyde gerçekleştirilen safra kesesi ameliyatında hayati risk %0,4 kadardır. 
 
Tüm cerrahi yöntemler içerisinde riskleri içermektedir. Bu riskler kilo, yaş, yandaş hastalıklara göre değişkenlik göstermektedir. Her hastaya özgü bir risk değerlendirilmesi olmalıdır.  Hasta ile hekim bir araya gelip ön değerlendirme görüşmesi yapmadan ve tetkik değerlendirmesi yapılmadan daha net bir yorum yapılamaz. 
 
Ancak güvenli cerrahi üç saç ayağı üzerine oturmaktadır
 
1. Ameliyat Öncesi Değerlendirme: Hastanın rutin kan tetkikleri, ultrasonografisi, endoskopik incelemesi, Göğüs hastalıkları değerlendirilmesi, Kardiyoloji değerlendirmesini içerir. Hastanın yara iyileşmesine etki edecek eksiklikleri (diyabetin kontrolü, demir eksikliği, Vitamin B12 eksikliği, D vitamini eksikliği) giderilmeden ameliyat edilmemelidir. Sigara içiyorsa kesilmelidir. Ameliyat öncesi diyeti uygulanmadan ameliyat edilmelidir. 
 
2. Ameliyat: Hastaya uygun cerrahi prosedür seçilmelidir. Ameliyat sırasında en güncel stapler teknolojisi kullanılmalıdır. Bacaklarda pıhtılaşmayı önleyici ameliyathane tedbirleri alınmalıdır.
 
3. Ameliyat Sonrası: Ameliyattan sonra iyi bir takip komplikasyon yönetimi açısından çok önemlidir.