Hangi Hastaya Hangi Ameliyat

Hangi Hastaya Hangi Ameliyat

Her hastaya aynı ameliyat stratejisi başarısızlığa mahkumdur. O yüzden her hasta kendi özelinde değerlendirilir ve hastaya özgü tedavi stratejisi belirlenir.

OBEZİTE CERRAHİSİ SEÇENEKLERİ 

Restriktif Ameliyatlar 
*Mide Balonu
*Mide Bandı
*Mide Katlama 

Malabsorptif Ameliyatlar
*Biliyopankreatik Diversiyon 

Mikst Ameliyatlar 
*Sleeve Gastrektomi
*Gastrik Bypass
*Sleeve Gastrektomi + Transit Bipartisyon
*Biliyopankreatik Diversiyon + Duodenal Switch

Ameliyat endikasyonu olan hastalarda salt restriksiyon içeren yöntemler uzun dönemde yüksek başarısızlık oranları nedeniyle artık tercih edilmemektedir. Malabsorptif ameliyatlar ise uzun dönemde hayati komplikasyonları olduğu için tercih edilmemektedir. Günümüzde en sık olarak mikst ameliyatlar tercih edilmektedir. Bu ameliyatların bir miktar kısıtlayıcı etkisi, bir miktar malabsorptif etkisi ve bir miktarda metabolik etkileri vardır. Yukarıdaki sıralama şekline göre yukarıdan aşağı indikçe malabsoptif ve metabolik etkiler artmaktadır.

HANGİ HASTAYA HANGİ AMELİYAT 

Hastanın başvurusu ile başlayan serüvende her hastaya aynı ameliyat stratejisi başarısızlığa mahkumdur. O yüzden her hasta kendi özelinde değerlendirilir ve hastaya özgü tedavi stratejisi belirlenir. Bu yüzden hastanın başvurusu ile birlikte yapılan ön değerlendirme konuşmasının ardından yapılan tetkik ve incelemeler ile hastanın metabolik tablosu tam olarak ortaya konmalıdır. 

Hangi ameliyatı yapacağımızı tespit ederken dikkate aldığım özellikler

*Hastanın VKİ
*Hastanın eşlik eden hastalıkları 
*Hastanın mevcut genel kondüsyonu
*Diyabet varlığı, (varsa kaç yıldır, tedavisi, tedaviye yanıtı)
*Hastanın uygulanacak yönteme uyum sağlayabilme olasılığı
*Hastanın düşüncesi (yüksek risk + kesin sonuç ya da düşük risk + olası tekrar kilo alımı)
*Maksimum sonuç minimum risk