Kime Obezite Cerrahisi

Kime Obezite Cerrahisi

Uluslararası kriterlere göre obezite cerrahisi olması uygun kişiler kendi başına kilo verme olasılığı çok düşük olan, belli vücut kitle indeksindeki hastalardır.

Obezite cerrahisi (bariatrik cerrahi) serüveni 1800'lü yıllarda hastaların dudaklarının dikilmesi fikri ile başlamıştır. 
 
Bariaktik kelimesi yunanca bir kelime olup 
"Baros= ağırlık" 
"İatrike= tedavi"
 
Modern bariatrik cerrahi denemeleri ilk kez 1954 yılında Kremen tarafından barsaklar arasında yeni bir birleştirme denemesiyle yayınlanmıştır. 1967 yılında gastrik bypass yöntemi geliştirilmiştir. 1978 yılında da biliyopankreatik diversiyon tekniği tariflenmiştir. 
 
1970'li yıllarda ABD tarafından şişmanlık hastalığının ülke için oluşturduğu tehditin büyüklüğü fark edilerek obezite cerrahisi sigorta kapsamına alınmıştır. 
 
1991 yılında obezite cerrahisinin kimlere yapılması gerektiği ile ilgili National Institute of Health (NIH) tarafından bir konsensus toplantısı ile kriterler belirlenmiştir. Bu kriterler 2001 yılında revize edilmiş ve en son 2016 Ağustos IFSO toplantısı ile son haline almıştır. 
 
Burada kriterler belirlenirken göz önüne alınan şey kendi başına kilo verme olasılığı çok düşük olan, uzun vadede hayati tehdit oluşturması beklenen yandaş hastalıklar geri dönüşümsüz hal almadan önce hastayı bu hastalıktan kurtarmaktır. 
 
OBEZİTE CERRAHİSİ KRİTERLERİ 
18-65 yaş
VKİ
>40 
>35 + Obeziteye bağlı yandaş hastalık (ör; hipertansiyon, yağlı karaciğer...)
>30 + Diyabet (Tedavi gerektiren)
Diğer kilo verme yöntemlerini denemiş ancak başarılı olmamış. 
En az 5 yıldır obez olmak
Şişmanlığa neden olan hormonal hastalıkların bulunmaması
Alkol, uyuşturucu ve ilaç bağımlılığının olmaması
Uygulanacak yöntemi anlaması ve ameliyattan sonra uyum sağlayabilecek olmak
Ameliyatın risklerini kabul etmek
 
OBEZİTE CERRAHİSİNİN YAPILMASINA ENGEL DURUMLAR
Bazı durumlarda hasta obezite cerrahisi kriterlerini karşılamasına rağmen hastaya ameliyat olması önermeyiz. Hastaların başvurusunun ardından yapılan incelemelerde (kan tahlili, ultrasonografi, endoskopi, EKG, EKO, solunum fonksiyon testi, Göğüs Hastalıkları konsültasyonu, Kardiyoloji konsültasyonu, Psikiyatri konsültasyonu) hastanın genel sağlık durumu değerlendirilir. Bu değerlendirmelerin yapılması hayati öneme sahiptir. Ameliyat yapılmasını engel durumları temel olarak ikiye ayırmaktayız. Birincisi kesinlikle yapılmaması gerekenler, ikincisi ancak mevcut durumun düzeltilmesi halinde ameliyat olabileceklerdir. Burada en önemli grup geçici kriterlere sahip hastalardır çünkü bu durumlar düzeltilmeden yapılan ameliyatlarda hastaların komplikasyon yaşama riski normale göre daha yüksektir. 
 
 
KESİN
Ağır kardiyopulmoner hastalık veya ciddi organik hastalık
Yüksek operatif risk
Alkol veya uyuşturucu bağımlılığı
Gastrointestinal sistem anomalileri (atrezi, agenezi, stenoz)
Uyum sağlayamayacak hastalar
Kullanılan materyallere reaksiyon gelişebilecek hastalar
Enflamatuar barsak hastaları (Gastrik Bypas için) 
 
GEÇİCİ 
(Tedavi edilmesi halinde operasyona izin verilecek durumlar)
Aktif sigara içiciliği 
Helikobakter Pilori pozitifliği
Demir eksikliği
Vitamin B12 eksikliği 
D Vitamini eksikliği 
Üst gastrointestinal sistem kanamasına neden olabilecek hastalıklar
Hamile olmak
Aktif enfeksiyon varlığı
18 yaş altı olmak
Kronik aspirin veya NSAID kullanımı