Obezite Cerrahisi Nasıl Kilo Verdirir?

Obezite Cerrahisi Nasıl Kilo Verdirir?

Obezite Cerrahisi temel olarak üç yolla kilo verdirir:

1-) Kısıtlama

2-) Emilimi Bozma

3-) Metabolik

Şişmanlığa neyin neden olduğunu anlamadan tedaviye yön vermek imkansızdır. Kilo dengesinin sağlanması temelde kolay bir artimatik bir denklem gibi tarif edilmiştir; Alınan kalori ile harcanan kalori arasında fark. Oysa bu kadar basit olsaydı şişmanlığın her evresinde diyet, egzersiz, ilaç tedavisi ile başarıyı yakalayabilirdik. Oysa hastaların sıklıkla tarif ettiği ve bizim "yoyo etkisi" diye isimlendirdiğimiz bir gerçeklik söz konusudur. Hastaların şişmanlığı belli bir noktaya geldiği zaman hastalar diyetlerini, egzersizlerini düzgün yapmalarına rağmen kilo vermelerine rağmen o kiloda kalamıyorlar ve kiloları yoyo gibi bir aşağı bir yukarı dalgalanma gösteriyor. Burada temel sorun VKİ 30'un üzerinde 5 yıl geçiren hastalarda fazla yağ asitlerinin kaslar, iç organlarda aşırı birikmesine bağlı olarak hem enerji yakım metabolizmasında değişiklikler oluyor hem de şişmanlığa karşı çıkan hormonların salgılanmasında (özellikle ince barsakların son kısmından salgılanan) kalıcı bozukluk meydana çıkıyor. Böylece bir kısır döngüye giriliyor; kilo aldıkça metabolizma bozuluyor, metabolizma bozuldukça kilo alınıyor. 

Obezite cerrahisi ile hem klasik kilo verme stratejisine uygun işlemler yapılmakla beraber altta yeten temel problem olan hormonal aktivasyon sağlanıyor. 

OBEZİTE CERRAHİSİ NASIL KİLO VERDİRİR

Restriksiyon: Bir öğünde yenilen gıda miktarını azaltarak
Malabsorptif: Yenilen gıdaların sindirimini azaltarak
Metabolik: İnce barsaklar, pankreas, karaciğer ve yağ dokusundan salgılanan hormonların salınımında değişiklik yaparak

Restriksiyon aslında diyete denk gelir, malabsorpsiyon da ilaç tedavilerine denk gelir. Ameliyat endikasyonu olan hastalarda diyet, ilaç tedavileri ile başarı oranları %0,1 iken cerrahi ile başarı oran %95'lerde bahsediliyorsa burada üzerinde durulması gereken nokta bu ameliyatların neden olduğu metabolik yanıttır. 

OBEZİTE CERRAHİSİ SEÇENEKLERİ 

Restriktif Ameliyatlar 
1-Mide Balonu
2-Mide Bandı
3-Mide Katlama 

Malabsorptif Ameliyatlar
1-Biliyopankreatik Diversiyon 
2-Mikst Ameliyatlar 
3-Sleeve Gastrektomi
4-Gastrik Bypass
5-Sleeve Gastrektomi + Transit Bipartisyon
6-Biliyopankreatik Diversiyon + Duodenal Switch

Ameliyat endikasyonu olan hastalarda salt restriksiyon içeren yöntemler uzun dönemde yüksek başarısızlık oranları nedeniyle artık tercih edilmemektedir. Malabsorptif ameliyatlar ise uzun dönemde hayati komplikasyonları olduğu için tercih edilmemektedir. Günümüzde en sık olarak mikst ameliyatlar tercih edilmektedir. Bu ameliyatların bir miktar kısıtlayıcı etkisi, bir miktar malabsorptif etkisi ve bir miktarda metabolik etkileri vardır. Yukarıdaki sıralama şekline göre yukarıdan aşağı indikçe malabsoptif ve metabolik etkiler artmaktadır.