Sleeve Gastrektomi (Tüp Mide)

Sleeve Gastrektomi (Tüp Mide)

Mide ile yemek borusunun bileşke noktasından itibaren midenin çıkışına kadar mide 1,5 cm olacak şekilde mide tüp haline getirilirek yenilen gıda miktarını azaltmayı hedefleyen bir kilo kaybı prosedürüdür.

Sleeve Gastrektomi (Tüp Mide)

Sleeve Gastrektomi Nedir?

Mide ile yemek borusunun bileşke noktasından itibaren midenin çıkışına kadar mide 1,5 cm olacak şekilde mide tüp haline getirilirek yenilen gıda miktarını azaltmayı hedefleyen bir kilo kaybı prosedürüdür. Diğer metabolik cerrahiler gibi mide, beyin, barsaklar ve karaciğer arasında hormonal değişiklikler de sağlayarak kilo verilmesini sağlamaktadır. 

Tüp Mide Ameliyatı Nasıl Kilo Verdirir?

Tüp şeklinde bir mide kalacak şekilde midenin büyük kısmı çıkartılır. 60 ila 100 cc arası bir mide dokusu geriye kalır. 
Hastalar bir öğünde tüketebilecekleri gıda miktarı azalır, daha az kalori alırlar . 
Beyinde açlık sinyaline neden olan ve başlıca midenin çıkarılan bölgesinden salgılanan ghrelin hormonu kısmı çıkartılarak iştah azalması sağlanır.
Yenilen gıdaların ince barsakta geçiş hızları yaklaşık 3 kat hızlanır ve sindirim için yeteri kadar vakit bulamadığından sindirilen gıdalardan tam olarak yararlanılamaz.
Tam olarak sindirilmemiş gıdalar barsakların son kısmına artık daha çok geldiği için metabolik kısır döngüye neden olan hormonal aktivasyon azlığı tekrar aktive olur. Tekrar salgılanan hormonlar arasında GLP-1, PYY, TGR5, PTP1B, FXR, FGFR4, FXR vardır. Ayrıca karaciğer ve pankreastan da bir takım hormonların yeniden salgılanması uyarılır. 


Tüp Mide Ameliyatının Sağlık Üzerine Yararları Nelerdir? 

1-Klinik olarak hastaların ameliyat sonrasında çok sayıda yarar sağladığı gösterilmiştir.
2-Fazla kilonun ortalama %66-80’i kadarı kaybedilir. 
3-Tip 2 diyabetli hastaların %70’inden fazlasında iyiye gitme veya tamamen iyileşme görülür. 
4-Hipertansiyon, hiperlipidemi, uyku apne, karaciğer yağlanması gibi hastalıklarda ciddi iyileşmeler görülür. 
5-Fiziksel aktivitede, üretkenlikte, iyilik halinde, ekonomik fırsatlarda ve kendine güvende artış
6-Daha basit bir prosedür olduğundan daha kısa hastanede kalış ve iyileşme süresi vardır.


Tüp mide ameliyatından sonra birçok hastalıkta iyiye gidiş veya tamamen iyileşme görülür. 
*Tip 2 Diyabet (%50-80)
*Hipertansiyon (>%86)
*Hiperlipidemi (>%90)
*Uyku Apne Hastalığı (>%70) 
*Karaciğer Yağlanması (%90)
 

Tüp Mide Ameliyatının Avantajları ve Dezavantajları

Avantajları:

Aşikar kilo kaybına neden olur (fazla kilonun %60 ila 80’i) 
Obezite ilişkili yandaş hastalıklarda iyileşme (Yandaş hastalığın türü, süresi ve oluştuğu organda yarattığı hasara göre %80 ila90’ında) 
Mide bandında olduğu gibi yabancı bir cisim kullanılmaz, bypass gibi ameliyatlarda olduğu gibi sindirim sisteminin yolu değiştirilmez. 
Daha basit bir prosedür olduğu için daha kısa süre hastanede kalış ve daha hızlı bir iyileşme süresi vardır. 
Hormonal değişiklik nedeniyle açlık duyusunda azalma olur ve metabolizmada artışa neden olur. 
Sindirim sisteminin yolunun değiştirildiği cerrahiler görülen dumping sendromu görülmez
Azalmış mide hacmi nedeniyle erken doygunluk hissi olur.
Yeniden kilo alımı halinde revizyon cerrahisi basit bir cerrahidir. 

Dezavantajları: 

Düzgün beslenme programına ve rutin egzersiz programına hayat boyu devam etmek gerekir. 
Geri dönüşümsüz bir ameliyattır.
Vitamin eksikliklerine neden olabilir (Genellikle ilk yıl içerisinde olur, bu yüzden ameliyattan sonra rutin olarak vitamin takviyesi başlanır)
Yüksek kalorili sıvı gıda tüketimin yetersiz kilo verimi ya da tekrar kilo alımına neden olabilir. 
Fazla kilo kaybı oranları bypass’lı cerrahilerde %5-10 daha iyidir. 
Olası komplikasyonlar 
Şişmanlıkla ilişkili olanlar (yapılan ameliyattan bağımsız olarak her şişman hastada herhangi bir ameliyat yapıldığı zaman görülmesi olası komplikasyonlar)
Derin ven trombozu (Bacak damarlarında pıhtı)
Pulmoner emboli (Akciğerlere pıhtı atması)
Yara yeri enfeksiyonu
Akciğer enfeksiyonu
Anestezi komplikasyonları
Yara yeri fıtıkları
Cerrahiyle ilişkili olanlar (bu ameliyata özgü komplikasyonlar)
Kanama (%3-5 oranında görülür. Kan sulandırıcı ilaçlara, midenin kesilen yüzünden ya da karın içi başka organlardan kaynaklanabilir. %95’inden fazla kan ve kan ürünleri ile tedavi edilirek ikinci bir girişime gerek olmaz) 
Kaçak (Eski teknoloji stapler grubunda %3-5 sıklıkla, yeni teknoloji stapler grubunda %0,1 sıklıkla görülebilir. Hastaların %90’nından fazlası mideye endoskopik stent takılması ve beslenme tüpü takılması ile tedavi edilebilmektedir)
Reflü

Risk

Obezite ve metabolik cerrahi güvenli bir cerrahidir ve safra kesesi ameliyatları gibi sıklıkla uygulanan diğer cerrahiler kadar veya daha fazla güvenli bir ameliyattır. Deneyimli obezite ve metabolik cerrahi uzmanlarında obezite cerrahisine bağlı hayati risk yaklaşık %0,13 civarında iken obez bir bireyde gerçekleştirilen safra kesesi ameliyatında hayati risk %0,4 kadardır. 

Tüm cerrahi yöntemler içerisinde riskleri içermektedir. Bu riskler kilo, yaş, yandaş hastalıklara göre değişkenlik göstermektedir. Her hastaya özgü bir risk değerlendirilmesi olmalıdır.  Hasta ile hekim bir araya gelip ön değerlendirme görüşmesi yapmadan ve tetkik değerlendirmesi yapılmadan daha net bir yorum yapılamaz. 

Ancak güvenli cerrahi üç saç ayağı üzerine oturmaktadır. 

1. Ameliyat Öncesi Değerlendirme: Hastanın rutin kan tetkikleri, ultrasonografisi, endoskopik incelemesi, Göğüs hastalıkları değerlendirilmesi, Kardiyoloji değerlendirmesini içerir. Hastanın yara iyileşmesine etki edecek eksiklikleri (diyabetin kontrolü, demir eksikliği, Vitamin B12 eksikliği, D vitamini eksikliği) giderilmeden ameliyat edilmemelidir. Sigara içiyorsa kesilmelidir. Ameliyat öncesi diyeti uygulanmadan ameliyat edilmelidir. 

2. Ameliyat: Hastaya uygun cerrahi prosedür seçilmelidir. Cerrahi deneyim yüksekliği gerekmektedir. Ameliyat sırasında en güncel stapler teknolojisi kullanılmalıdır. Bacaklarda pıhtılaşmayı önleyici ameliyathane tedbirleri alınmalıdır. 

3. Ameliyat Sonrası: Ameliyattan sonra iyi bir takip komplikasyon yönetimi açısından çok önemlidir.